Mannenvereniging ‘Het Profetische Woord’

Binnen onze kerkelijke gemeente hebben we een mannenvereniging genaamd ‘Het Profetische Woord’. De mannenvereniging is bedoeld om een gedeelte van Gods Woord te onderzoeken met de mannelijke gemeenteleden. Gedurende het winterseizoen komt de mannenvereniging eenmaal in de twee weken op woensdagavond bij elkaar in ons verenigingsgebouw Conventus.

Een mannenverenigingsavond
Een avond is als volgt ingedeeld. De voorzitter opent met een korte overdenking waarna we een psalm zingen en de voorzitter opent met gebed. Daarna worden de notulen van de vorige vergadering gelezen en volgt de Schriftlezing die aan de orde van behandeling is. Volgens een van te voren opgesteld rooster houdt één van de leden een inleiding over een bepaald Bijbelgedeelte. Het houden van een inleiding gebeurt op basis van vrijwilligheid. Tijdens de pauze is er een moment voor onderling gesprek. Na de pauze wordt het gelezen Bijbelgedeelte en de gehouden inleiding opengesteld voor vragen. Dit alles gebeurt in een open sfeer waar regelmatig van hart tot hart wordt gesproken. We eindigen met de rondvraag, het zingen van een psalm en gebed.

Hartelijk welkom
Mocht uw interesse gewekt zijn dan nodigen wij u van harte uit, eens een avond met ons mee te maken. We mogen ons verheugen op de aanwezigheid van jonge en oudere mannen! In het Kerkblad kunt u zien wanneer deze mannenverenigingsavonden plaatsvinden. 

Let op: Het oorspronkelijke schema van inleidingen is door de Corona problematiek stopgezet.