Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie
“Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” Matth. 5:16

De evangelisatiecommissie van de Hersteld Hervormde gemeente Montfoort is opgericht om een brug te slaan vanuit de Hersteld Hervormde gemeente (HHG) naar de burgerlijke gemeenschap waar wij deel vanuit maken. Dit doen we vanuit de Bijbelse opdracht om onze naasten lief te hebben als onszelf. Wij zien het als onze plicht om de blijde boodschap van het evangelie niet alleen voor onszelf te houden, maar ook aan onze naasten bekend te maken. De grondslag van de commissie is Gods Woord, zoals beschreven in de Drie Formulieren van Enigheid.

Kerkdiensten
Op zondag worden er om 11:45 uur en 18:30 uur kerkdiensten gehouden door onze gemeente. U bent van harte welkom in de diensten. Digitaal zijn de diensten ook te volgen via hhg-montfoort.nl/kerkdiensten/live-uitzendingen. Mocht u vragen hebben over het verloop van de diensten, dan kunt u dat hier vinden of contact opnemen via het hieronder vermelde e-mailadres.

Open kerk
Ook door de week is het mogelijk om ons te spreken. Van Hemelvaartsdag tot en met open monumentendag is de kerk van woensdag tot en met vrijdag van 16:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdag van 15:00 tot 16:00 uur open. Wij nodigen u hierbij dan ook van harte uit om eens binnen te lopen om de kerk van binnen te bekijken, voor een kopje koffie, een gesprek of gebed.

Vragen
Hebt u vragen? Bent u nieuwsgierig naar wat er in de kerk nu eigenlijk gebeurt? Heeft u zorgen? Zouden wij iets voor u kunnen betekenen? Wat ons betreft mag u ons alles vragen. Laat het ons weten! Dat kan via de mail of het contactformulier op deze website.

Contact
evangelisatie@hhg-montfoort.nl