Catechisatie

In de gemeente mag naast de verkondiging van Gods Woord op verschillende andere momenten in de week onderwijs gegeven worden. De catechisaties vinden plaats op maandag- en dinsdagavond. In het woord catechisatie zit het  woord ‘echo’. Het is de bedoeling, dat Gods Woord door de werking van de Heilige Geest weerklank (=echo) zal vinden in de harten van onze jeugd. De Heere vraagt van ons, dat we de door Hem gegeven middelen getrouw gebruiken en daarom roepen we jullie op om trouw te komen en te leren (of te maken) wat wordt opgedragen. Ook wijzen we onze ouders op de verantwoordelijkheid die ze hebben uitgesproken bij hun doopbelofte.

De catechisaties beginnen D.V. op 24 of 25 september. In de weken van de normale schoolvakantie en in de weken van Bid- en Dankdag wordt er geen catechisatie gegeven.