Catechisatie jongeren 15-17 jaar

Deze catechisatie wordt gegeven op maandagavond om 19.00 uur (die wonen binnen Montfoort) en op dinsdagavond 19.45 uur (die wonen buiten Montfoort).

Bij deze catechisaties wordt de Heidelbergse Catechismus behandeld en daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode LEER mij.

Huiswerk voor de volgende keer:

Leren:

LWO/Basis/kader: Psalm 93 vers 1 (blz. 75)

GT/H/V: HC 123 (blz. 75)

Maken:

LWO/Basis/kader: -

GT/H/V: -