Collecten

Normaal gesproken wordt er tijdens de fysieke kerkdiensten gecollecteerd voor diverse doeleinden.

Door de beperkingen en regelgeving in verband met de Corona situatie is dit momenteel niet mogelijk. Het verzoek is om uw gaven over te maken per bank onder vermelding van het specifieke doel van de collecte, indien van toepassing.

Hieronder zijn de betreffende bankrekeningnummers weergegeven:

  • Kerkenraad:
    • Diaconie: NL44 RABO 0336 3390 03 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente te Montfoort
    • Kerkenraadsfonds: NL25 RABO 0336 3390 54 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente te Montfoort
  • Kerkvoogdij:
    • Kerkvoogdij collecte/gebouwenfonds: NL14 RABO 0336 3388 64 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente te Montfoort
    • Maandelijkse deurcollecte: NL73 RABO 0127 1671 96 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente te Montfoort voor exploitatie eigen gebouwen

Voor andere giften/legaten enzovoorts, graag contact opnemen met de kerkvoogdij.