Kerkenraad

 • Predikant: Ds. R.W. Mulder (preses)
 • Ouderlingen:
  • Dhr. J.W.G. Dolderman (scriba)
  • Dhr. K. de Graaf (assessor)
  • Dhr. H. Timmerarends
  • Dhr. J.N. van der Wind
 • Diakenen:
  • Dhr. J.F. de Bruijn (voorzitter)
  • Dhr. L. Hoogendoorn (secretaris)
  • Dhr. C. van Vulpen (penningmeester)
  • Dhr. J.J. Floor