Catechisatie jongeren 18+

Deze catechisatie wordt gegeven op maandagavond om 19.50 uur (die wonen binnen Montfoort) en op dinsdagavond 20.35 uur (die wonen buiten Montfoort).

Bij deze catechisaties wordt de Nederlandse geloofsbelijdenis behandeld.

Huiswerk voor de volgende keer:

Lezen: -

Maken: -