Aangepaste catechisatie

De aangepaste catechisatie wordt één keer per maand op donderdagavond van 19.15 – 20.00 uur gegeven. De volgende data zijn van toepassing: 3 oktober, 30 oktober (woensdag), 14 november, 12 december 2019 en 16 januari, 13 februari en 19 maart 2020.

We doen een hartelijke uitnodiging aan de doelgroep van deze catechese en mocht u/jij twijfelen, kom gerust een keer kijken. We zijn bezig met de behandeling van het gebed des Heeren en daar hopen we dit seizoen mee door te gaan. Er wordt gewerkt met een methode.